Monica Lindfors | Consulting

bild

Led dig själv och andra

Med verktyg för coaching, teamutveckling och ledarskap frigör vi din och ditt teams fulla potential. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för insikt, utveckling, glädje, arbetslust, produktivitet, en framgångsrik karriär och ett tillfredställande liv!

Kvaliteten av en persons prestation är beroende av dennes uppskattning av sitt egenvärde. Kvaliteten av en organisation är beroende av dess relationer.

Välkommen!

GDQ

Jag har möjlighet att genomföra GDQ mätning på din arbetsgrupp/ledningsgrupp. GDQ-Group Development Questionnaire är en metod för att beskriva och mäta gruppens behov av utveckling för ökad effektivitet och arbetsglädje. 

En konkret metod som ger dig som chef och medarbetare en ”lägesbeskrivning” av var ni står som grupp. 

GDQ är framtagen och testad av Professor Susan Wheelan och bygger på mångårig forskning. Ett bra hjälpmedel vid teamutveckling som blivit mer och mer uppskattat och välkänt här i Sverige. Kontakta mig så berättar jag mer!