bild

Erfarenhet och tankar om ledarskap

Monica Lindfors är konsult med mångårig erfarenhet av ledarutveckling, Teamutveckling och Coaching.
Monica har varit UGL handledare sedan 1995 och genomfört ett 70 tal UGL genom åren.

Under perioden 2015-2016 har Monica haft ett uppdrag för SonyMobile i Lund där rollen var att coacha ett stort antal personer (uppsagda) till nya karriärmöjligheter. Ett uppskattat projekt som gav de anställda nya insikter, självkännedom, styrka och trygghet att gå vidare i nya roller.

Kontinuerligt under åren har Monica Lindfors också genomfört skräddarsydda Teamutvecklings insatser till företag och organisationer i såväl privata som offentliga organisationer.

Monica är också handledare i Polisens nationell ledarskapsutbildning - PCD för direkta chefer. Ett uppdrag som startade 2008.
En mycket uppskattad utbildning innefattande fyra moduler fördelade under en termin där fokusområdena är;
Jag och mitt ledarskap (mycket självinsikt)
Jag och mitt team (kunskaper i grupputvecklig och uppdraget)
Jag och mina samtal (kommunikation och träning)
I Utbildningen ingår även moment som stress, kris och förändringsledarskap.
Fram till nu har Monica varit handledare för ca 400 polischefer från olika polisområden i Sverige.

För mig handlar ledarskap om att situationsanpassa och på ett prestigelöst och tryggt sätt leda gruppen och dess individer mot ett mål.
För att klara den uppgiften måste jag som ledare ha god självinsikt så att jag har förmåga att hålla fokus på gruppens behov.

Det är också viktigt att kunna vara närvarande och lyssnande på ett sätt som gör att gruppens alla medlemmar känner sig sedda och ha en god kommunikationsförmåga.

Det är också förtjänstfullt att vara nyfiken, rak, tydlig och pedagogisk.

Vad är meningsfullt

Jag tycker att det är helt underbart att vara med en UGL grupp en hel vecka där jag har tid och möjlighet att leda, agera och förmedla kunskap. Att få vara med i en grupp där deltagarna får nya insikter kring sig själv och lämnar veckan med styrka, självförtroende och tillförsikt är mycket stimulerande. I övrigt är flexibilitet och frihet två viktiga ingredienser i mitt yrkesliv.

Det innebär att jag kan vara helt fokuserad och närvarande vid genomförandetillfällena och han balans i livet som helhet.

Feed-Back från deltagare

Feed-Back från deltagare är att Monica är erfaren, kompetent och förtroendeingivande och arbetar på ett sätt som skapar mycket glädje.
Ofta handlar feed-backen också om att Monica ha en stark närvaro i rollen som handledare.