Teamutveckling

Från ett bra team till ett super team

"Människor blir gladare och affärerna går bättre om bara arbetsgruppen fungerar optimalt, hävdar Susan Wheelan, världens ledande forskare inom gruppdynamik kopplad till produktivitet"

Gott om tid och ett medvetande om grunderna i gruppdynamisk teori, plus möjligheten att kalla på professionell hjälp är receptet för att förvandla en grupp till ett väl fungerande team enligt Susan Wheeland.

Vi träffas under att antal tillfällen och arbetar processinriktat i teamet med olika verktyg, teman och metoder som för gruppen framåt i dess utveckling.

När kan det vara aktuellt med en teamutveckling?

* När en grupp är helt nybildad och behöver ett avstamp
* När en grupp fått nya medlemmar eller slagits samman med en annan grupp
* När gruppen står inför stora förändringar
* När det finns konflikter i gruppen som gör att man behöver hjälp att komma vidare
* Eller helt enkelt när man vill ha en puff framåt och få grupp processen att gå lite snabbare

Inför en Teamutveckling görs en analys av nuläget och sedan skräddarsyr vi programmet efter de behov och önskemål som finns.

Det som upplevts som de största vinsterna efter träffarna är

* Gruppens medlemmar får ökad självinsikt
* Bättre kommunikation mellan deltagarna
* Rollerna blir tydligare i gruppen
* Förväntningarna på varandra blir klarare
* Chefens roll blir tydlig
* Ökad förståelse för att vi är olika och bidrar på olika sätt
* Mål och handlingsplan framöver


Handledarens roll i de här programmen är att coacha gruppen så att alla får "sändningstid" och känner sig engagerade och delaktiga och bidrar till teamets utveckling. De pedagogiska verktygen som ofta används är feed-back, reflektion och dialog.