bild

UGL

Utveckling Grupp Ledare - Öppen kurs

UGL är en av Sveriges mest uppskattade ledarskapsutbildningar inom näringsliv och offentlig förvaltning. Det är en fem dagar lång utbildning som bygger på upplevelsebaserat lärande i internat form.

UGL ger dig erfarenheter som du har nytta av i resten av ditt liv. Det ger dig insikter kring hur du som individ och grupp som helhet påverkas under de olika utvecklingsfaserna.

UGL har funnits på marknaden i många år och genomgår kontinuerlig översyn och uppdatering med de senaste resultaten från forskning kring grupprocesser, gruppdynamik och ledarskap.

Veckan har en väl genomtänkt linje som innebär insikter kring dig som individ, hur grupper utvecklas samt hur ledarskap utvecklas i gruppen. Det är en mycket berikande vecka som ger möjlighet till både träning, process och reflektion.
De personer som du träffar under kursen har du troligen aldrig mött innan och det ger dig möjlighet att ta ut svängarna och träna olika moment som du sedan tar med dig hem med hjälp av en individuell handlingsplan.

En UGL-vecka ger dig:

* Ökad självinsikt och självförtroende
* Förståelse för hur mitt arbete påverkar andra
* Ökade insikter kring andras beteendemönster
* Ökad förmåga i att kunna ge och ta emot feed-back
* Förståelse för hur grupper utvecklas
* Kunskaper i att på ett bra sätt kunna hantera konflikter
* Insikter kring vad det innebär att vara effektiv som chef och medarbetare

Vem kan gå en UGL?

* Ledare och chefer på olika nivåer
* Projektledare
* Medarbetare

Antal deltagare: 8-12
Tid: 5 dagar
Genomförande: Kursen leds av två erfarna UGL certifierade handledare