Konflikthantering


Meningsmotsättningar och konflikter är något som uppstår på alla arbetsplatser.
Om man hanterar konflikten rätt så kan den leda till både utveckling av arbetssätt och relationer på arbetsplatsen.

Ibland kan det vara bra att ta hjälp av en neutral person utifrån.

Vad är en konflikt?
Enligt Tomas Jordan, forskare i konflikthantering vid Göteborgs Universitet uppstår en konflikt när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål.

Ju tidigare en konflikt hanteras desto bättre är förutsättningarna att hitta en väg framåt.

Ta Hjälp!

Du ska alltid hantera en konflikt när;

* Konflikten påverkar arbetsuppgifterna eller verksamheten negativt.
* Konflikten påverkar arbetsklimatet i gruppen
* Enskilda medarbetare påverkas negativt/mår psykiskt dåligt av konflikten.

Det vanligaste upplägget är att jag som medlare träffar parterna först individuellt och sen tillsammans.

Kontakta mig på Tel nr 070-7778124